13 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Ebony & Ivory Paul McCartney Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ebony & Ivory Paul McCartney Chordza
คอร์ด Ebony & Ivory Paul McCartney | เนื้อเพลง Ebony & Ivory Paul McCartney | Chord Ebony & Ivory Paul McCartney

เนื้อเพลง Ebony & Ivory Paul McCartney
คอร์ด Ebony & Ivory Paul McCartney | เนื้อเพลง Ebony & Ivory Paul McCartney | Chord Ebony & Ivory Paul McCartney
Ebony and ivory live together in perfect harmony
Side by side on my piano keyboard, oh Lord, why don't we?
We all know that people are the same whereever you go
There is good and bad in ev'ryone
We learn to live, when we learn to give
Each other what we need to survive, together alive
Ebony and ivory live together in perfect harmony
Side by side on my piano keyboard, oh Lord why don't we?
Ebony, ivory, living in perfect harmony
Ebony, ivory, ooh
We all know that people are the same whereever you go
There is good and bad in ev'ryone
We learn to live, when we learn to give
Each other what we need to survive, together alive
Ebony and ivory live together in perfect harmony
Side by side on my piano keyboard, oh Lord why don't we?
Side by side on my piano keyboard, oh Lord, why don't we
Ebony, ivory, living in perfect harmony
Ebony, ivory, living in perfect harmony
Ebony, ivory, living in perfect harmony
Ebony, ivory, living in perfect harmony
Ebony, ivory, living in perfect harmony
Ebony, ivory, living in perfect harmony
EmoticonEmoticon