12 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง I Don't Like To Sleep Alone Paul Anka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Don't Like To Sleep Alone Paul Anka Chordza
คอร์ด I Don't Like To Sleep Alone Paul Anka | เนื้อเพลง I Don't Like To Sleep Alone Paul Anka | Chord I Don't Like To Sleep Alone Paul Anka

เนื้อเพลง I Don't Like To Sleep Alone Paul Anka
คอร์ด I Don't Like To Sleep Alone Paul Anka | เนื้อเพลง I Don't Like To Sleep Alone Paul Anka | Chord I Don't Like To Sleep Alone Paul Anka
I don't like to sleep alone
Stay with me
Don't go
Talk with me for just a while
So much of you to get to know
Reaching out touching you
Leaving all the worries behind
Loving you
My mouth on yours and yours on mine
Marry me
Let me live with you
Nothing's wrong and love is right
Like a man says in his song
Help me make it through the night
Loneliness can get you down
When you get to thinking no one cares
Lean on me
And I'll lean on you
Together we will see it through
No, I don't like to sleep alone
It's sad to think some folks do
No I don't like to sleep alone
No one does
Do you?
No, I don't like to sleep alone
It's sad to think some folks do
No I don't like to sleep alone
No one does
Do you?
EmoticonEmoticon