9 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Let s All Chant Michael Zager Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Let s All Chant Michael Zager Chordza
คอร์ด Let s All Chant Michael Zager | เนื้อเพลง Let s All Chant Michael Zager | Chord Let s All Chant Michael Zager

เนื้อเพลง Let s All Chant Michael Zager
คอร์ด Let s All Chant Michael Zager | เนื้อเพลง Let s All Chant Michael Zager | Chord Let s All Chant Michael Zager
let's all chant
(Ooh ooh) let's all chant
(Ooh ooh) let's all chant
(Ooh ooh) let's all chant
Your body, my body
Everybody move your body
Your body, my body
Everybody work your body
Your body, my body
Everybody move your body
Your body, my body
Everybody work your body
Ah ah eh eh let's all chant
Ah ah eh eh let's all chant
(Ooh ooh) your body, your body
(Ooh ooh) oh work your body
let's all chant
(Ooh ooh) let's all chant
(Ooh ooh) let's all chant
(Ooh ooh) let's all chant
Your body, my body
Everybody move your body
Your body, my body
Everybody work your body
Your body, my body
Everybody move your body
Your body, my body
Everybody jack your body!
let's all chant
(Ooh ooh) let's all chant
(Ooh ooh) let's all chant
(Ooh ooh) let's all chant
Ah ah eh eh let's all chant
Ah ah eh eh let's all chant
(Ooh ooh) your body, your body
(Ooh ooh) oh work your body
Your body, my body
Everybody move your body
Your body, my body
Everybody work your body
Your body, my body
Everybody move your body
Your body, my body
Everybody work your body
Your body, my body
Everybody move your body
Your body, my body
Everybody work your body
jack your body!
(Ooh ooh) jack your body!
(Ooh ooh) jack your body!
(Ooh ooh) jack, jack, jack your body!
EmoticonEmoticon