11 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง A Little More Love Olivia newton john Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A Little More Love Olivia newton john Chordza
คอร์ด A Little More Love Olivia newton john | เนื้อเพลง A Little More Love Olivia newton john | Chord A Little More Love Olivia newton john

เนื้อเพลง A Little More Love Olivia newton john
คอร์ด A Little More Love Olivia newton john | เนื้อเพลง A Little More Love Olivia newton john | Chord A Little More Love Olivia newton john
Night is draggin' her feet
I wait alone in the heat
I know know that you have your way
'Til you have to go home.
"No" 's a word I can't say.
But it gets me nowhere to tell you "no"
It gets me nowhere to make you go
Will a little more love make you
Star depending
Will a little more love
Bring a happy ending
Will a little more love make it right
Will a little more love make it right.
Where did my innocence go
How, how was a young girl to know
I'm trapped, trapped in the spell of your eyes
In the warmth of your arms
In the web of your lies.
But it gets me nowhere to tell you "no"
EmoticonEmoticon