13 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Live and Let Die Paul McCartney Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Live and Let Die Paul McCartney Chordza
คอร์ด Live and Let Die Paul McCartney | เนื้อเพลง Live and Let Die Paul McCartney | Chord Live and Let Die Paul McCartney

เนื้อเพลง Live and Let Die Paul McCartney
คอร์ด Live and Let Die Paul McCartney | เนื้อเพลง Live and Let Die Paul McCartney | Chord Live and Let Die Paul McCartney
When you were young
And your heart was an open book
You used to say live and let live
You know you did
You know you did
You know you did
But if this ever changin' world
In which we live in
Makes you give in and cry
Say live and let die
Live and let die
What does it matter to ya
When you got a job to do you got to do it well
You got to give the other fella hell
You used to say live and let live
You know you did
You know you did
You know you did
But if this ever changin' world
In which we live in
Makes you give in and cry
Say live and let die
Live and let die
EmoticonEmoticon