11 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Lotta Love nicolette larson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lotta Love nicolette larson Chordza
คอร์ด Lotta Love nicolette larson | เนื้อเพลง Lotta Love nicolette larson | Chord Lotta Love nicolette larson

เนื้อเพลง Lotta Love nicolette larson
คอร์ด Lotta Love nicolette larson | เนื้อเพลง Lotta Love nicolette larson | Chord Lotta Love nicolette larson
Ooh, Ooh
It's gonna take a lotta love
To change the way things are.
It's gonna take a lotta love
Or we won't get too far
So if you look in my direction
And we don't see eye to eye,
My heart needs protection and so do I.
It's gonna take a lotta love
To get us through the night.
It's gonna take a lotta love
To make things work out right.
So if you are out there waitin'
I hope you show up soon,
'Cause my heart needs relaxing not solitude
Gotta lotta love
Gotta lotta love
La La La La La La La La La
Ooh, Ooh
It's gonna take a lotta love
To change the way things are.
It's gonna take a lotta love
Or we won't get too far.
It's gonna take a lotta love
To change the way things are.
It's gonna take a lotta love
Or we won't get too far
Or we won't get too far
(Repeat to fade)

EmoticonEmoticon