11 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Love Will Keep Us Together Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love Will Keep Us Together Neil Sedaka Chordza
คอร์ด Love Will Keep Us Together Neil Sedaka | เนื้อเพลง Love Will Keep Us Together Neil Sedaka | Chord Love Will Keep Us Together Neil Sedaka

เนื้อเพลง Love Will Keep Us Together Neil Sedaka
คอร์ด Love Will Keep Us Together Neil Sedaka | เนื้อเพลง Love Will Keep Us Together Neil Sedaka | Chord Love Will Keep Us Together Neil Sedaka
Love love will keep us together
Think of me babe whenever
Some sweet talking guy comes along singing his song
Don't mess around,
You got to be strong
Just stop, 'cause I really love you
Stop, I'll be thinking of you
Look in my heart and let love keep us together
You, you belong to me now
Ain'tgonna set you free now
When those guys start hanging around talking me down
Hear with your heart and you won't hear a sound
Just stop, 'cause I really love you
Stop, I'll be thinking of you
Look in my heart and let love keep us together
Whatever young and beautiful
Someday your looks will be gone
When the others turn you off
Who'll be turning you on
I will, I will, I will, I will
Be there to share forever
Love will keep us together
Said it before and I'll say it again while others pretend
I'll need you now and I'll need you then
Stop 'cause I really love ya
Stop I'll be thinking of ya
Look in my heart and let love keep us together
EmoticonEmoticon