12 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Magic Olivia newton john Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Magic Olivia newton john Chordza
คอร์ด Magic Olivia newton john | เนื้อเพลง Magic Olivia newton john | Chord Magic Olivia newton john

เนื้อเพลง Magic Olivia newton john
คอร์ด Magic Olivia newton john | เนื้อเพลง Magic Olivia newton john | Chord Magic Olivia newton john
Come take my hand
You should know me
I've always been in your mind
You know that I'll be kind
I'll be guiding you

Building your dream
Has to start now
There's no other road to take
You won't make a mistake
I'll be guiding you

You have to believe we are magic
Nothin' can stand in our way
You have to believe we are magic
Don't let your aim ever stray
And if all your hopes survive
Your destiny will arrive
I'll bring all your dreams alive
For you

From where I stand
You are home free
The planets align so rare
There's promise in the air
And I'm guiding you

Through every turn I'll be near you
I'll come anytime you call
I'll catch you when you fall
I'll be guiding you

You have to believe we are magic
Nothin' can stand in our way
You have to believe we are magic
Don't let your aim ever stray
And if all your hopes survive
Your destiny will arrive
I'll bring all your dreams alive
For you
EmoticonEmoticon