14 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Reunited Peaches & Herb Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Reunited Peaches & Herb Chordza
คอร์ด Reunited Peaches & Herb | เนื้อเพลง Reunited Peaches & Herb | Chord Reunited Peaches & Herb

เนื้อเพลง Reunited Peaches & Herb
คอร์ด Reunited Peaches & Herb | เนื้อเพลง Reunited Peaches & Herb | Chord Reunited Peaches & Herb
I was a fool to ever leave your side
Me minus you is such a lonely ride
The breakup we had has made me lonesome and sad
I realize I love you 'cause I want you bad, hey, hey
I spent the evening with the radio
Regret the moment that I let you go
Our quarrel was such a way of learnin' so much
I know now that I love you 'cause I need your touch, hey, hey
Reunited, and it feels so good
Reunited 'cause we understood
There's one perfect fit
And, sugar, this one is it
We both are so excited 'cause we're reunited, hey, hey
I sat here starin' at the same old wall
Came back to life just when I got your call
I wished I could climb right through the telephone line
And give you what you want so you will still be mine, hey, hey
I can't go cheatin', honey; I can't play
I found it very hard to stay away
As we reminisce on precious moments like this
I'm glad we're back together 'cause I missed your kiss, hey, hey
Reunited, and it feels so good
Reunited 'cause we understood
There's one perfect fit
And, sugar, this one is it
We both are so excited 'cause we're reunited, hey, hey
Yeah, yeah, yeah
Baby
Lover, lover, this is solid love
And you're exactly what I'm dreamin' of
All through the day
And all through the night
I'll give you all the love I have with all my might, hey, hey
Reunited, and it feels so good
Reunited 'cause we understood
There's one perfect fit
And, sugar, this one is it
We both are so excited 'cause we're reunited, hey, hey
EmoticonEmoticon