10 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Soolaimon neil dianmond Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Soolaimon neil dianmond Chordza
คอร์ด Soolaimon neil dianmond | เนื้อเพลง Soolaimon neil dianmond | Chord Soolaimon neil dianmond

เนื้อเพลง Soolaimon neil dianmond
คอร์ด Soolaimon neil dianmond | เนื้อเพลง Soolaimon neil dianmond | Chord Soolaimon neil dianmond
Come she come say
Ride on the night
Sun becomes day
Day shall provide
Soo, soolaimon
Soolai, soolai, soolaimon
Soo, soolaimon
Soolai, soolai, soolaimon
Soo, soolaimon
Soolai, soolai, soolaimon
God of my want, want, want
Lord of my need, need, need
Leading me on, on, on
On to the woman, she dance for the sun
God of my day, day, day
Lord of my night, night, night
Seek for the way, way, way
Taking me home
She callin'
Bring home my name
On the wings of a flea
Wind in the plains
Dance once for me
Soo, soolaimon
Soolai, soolai, soolaimon
Soo, soolaimon
Soolai, soolai, soolaimon
Soo, soolaimon
Soolai, soolai, soolaimon
EmoticonEmoticon