19 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง You Talk Too Much Joe Jones Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Talk Too Much Joe Jones Chordza
คอร์ด You Talk Too Much Joe Jones | เนื้อเพลง You Talk Too Much Joe Jones | Chord You Talk Too Much Joe Jones

เนื้อเพลง You Talk Too Much Joe Jones
คอร์ด You Talk Too Much Joe Jones | เนื้อเพลง You Talk Too Much Joe Jones | Chord You Talk Too Much Joe Jones
You talk too much
You worry me to death
You talk too much
You even worry my pet

You just talk
Talk too much

You talk about people
That you don't know
You talk about people
Wherever you go

You just talk
Talk too much

You talk about people
That you've never seen
You talk about people
You can make me scream

You just talk
You talk too much

You talk too much
You worry me to death
You talk too much
You even worry my pet


You just talk
Talk too much

You talk about people
That you don't know
You talk about people
Wherever you go

You just talk
Talk too much

You talk about people
That you've never seen
You talk about people
You can make me scream

You just talk
Talk too much
EmoticonEmoticon