8 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Aquarius The 5th Dimension Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Aquarius The 5th Dimension Chordza
คอร์ด Aquarius The 5th Dimension | เนื้อเพลง Aquarius The 5th Dimension | Chord Aquarius The 5th Dimension

เนื้อเพลง Aquarius The 5th Dimension
คอร์ด Aquarius The 5th Dimension | เนื้อเพลง Aquarius The 5th Dimension | Chord Aquarius The 5th Dimension
When the moon is in the Seventh House
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars
This is the dawning of the age of Aquarius
Age of Aquarius
Aquarius
Aquarius
Harmony and understanding
Sympathy and trust abounding
No more falsehoods or derisions
Golden living dreams of visions
Mystic crystal revelation
And the mind's true liberation
Aquarius
Aquarius
When the moon is in the Seventh House
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars
This is the dawning of the age of Aquarius
Age of Aquarius
Aquarius
Aquarius
Aquarius
Aquarius
Let the sunshine, let the sunshine in, the sunshine in
Let the sunshine, let the sunshine in, the sunshine in
Let the sunshine, let the sunshine in, the sunshine in
Oh, let it shine, c'mon
Now everybody just sing along
Let the sun shine in
Open up your heart and let it shine on in
When you are lonely, let it shine on
Got to open up your heart and let it shine on in
And when you feel like you've been mistreated
And your friends turn away
Just open your heart, and shine it on in
EmoticonEmoticon