6 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Crazy Luke Combs Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Crazy Luke Combs Chordza
คอร์ด Beautiful Crazy Luke Combs | เนื้อเพลง Beautiful Crazy Luke Combs | Chord Beautiful Crazy Luke Combs

เนื้อเพลง Beautiful Crazy Luke Combs
คอร์ด Beautiful Crazy Luke Combs | เนื้อเพลง Beautiful Crazy Luke Combs | Chord Beautiful Crazy Luke Combs
Her day starts with a coffee and ends with a wine
Takes forever getting ready so she's never on time for anything
But she gets that come get me, that look in her eye
Well it kinda scares me the way that she drives me wild
But she drives me wild
Beautiful, crazy, she can't help but amaze me
The way that she dances, ain't afraid to take chances
And wears her heart on her sleeve
Yeah, she's crazy but her crazy's beautiful to me
She makes plans for the weekend, can't wait to go out
'Til she changes her mind, says, "Let's stay on the couch and watch TV"
And she falls asleep
Beautiful, crazy, she can't help but amaze me
The way that she dances, ain't afraid to take chances
And wears her heart on her sleeve
Yeah, she's crazy but her crazy's beautiful to me
She's unpredictable, unforgettable
It's unusual, unbelievable
How I'm such a fool, yeah I'm such a fool for her
Beautiful, crazy, she can't help but amaze me
The way that she dances, ain't afraid to take chances
And wears her heart on her sleeve
Yeah, she's crazy, she's crazy, she's crazy
But her crazy's beautiful to me
Her crazy's beautiful to me

EmoticonEmoticon