13 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Black Magic Woman Santana Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Black Magic Woman Santana Chordza
คอร์ด Black Magic Woman Santana | เนื้อเพลง Black Magic Woman Santana | Chord Black Magic Woman Santana

เนื้อเพลง Black Magic Woman Santana
คอร์ด Black Magic Woman Santana | เนื้อเพลง Black Magic Woman Santana | Chord Black Magic Woman Santana
Got a black magic woman
Got a black magic woman.

Yes I got a black magic woman,
Got me so blind I can't see
That she's a black magic woman
And she's tryin to make a devil out of me.

Don't turn your back on me baby
Don't turn your back on me baby.

Yes, don't turn your back on me baby
Stop messin round with your tricks.
Don't turn your back on me baby
'Cause you just might pick up my magic stick.

You got your spell on me baby
You got your spell on me baby.

Yes you got your spell on me baby
Turning my heart into stone.
I need you so much magic woman
I can't leave you alone.

Yes, I need you so much,
I need you darling, I need you darling

Yes I want you to love me,
I want you to love me,
I want you to love me, oh yeah, ooh ooh.




EmoticonEmoticon