8 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Do It Again Steely Dan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Do It Again Steely Dan Chordza
คอร์ด Do It Again Steely Dan | เนื้อเพลง Do It Again Steely Dan | Chord Do It Again Steely Dan

เนื้อเพลง Do It Again Steely Dan
คอร์ด Do It Again Steely Dan | เนื้อเพลง Do It Again Steely Dan | Chord Do It Again Steely Dan
In the mornin' you go gunnin' for the man who stole your water
And you fire till he is done in but they catch you at the border
And the mourners are all singin' as they drag you by your feet
But the hangman isn't hangin' and they put you on the street
You go back, Jack, do it again, wheels turinin' 'round and 'round
You go back, Jack, do it again
When you know she's no high climber then you find your only friend
In a room with your two timer, and you're sure you're near the end
Then you love a little wild one, and she brings you only sorrow
All the time you know she's smilin'; you'll be on your knees tomorrow
You go back, Jack, do it again, wheels turinin' 'round and 'round
You go back, Jack, do it again
Now you swear and kick and beg us that you're not a gamblin' man;
Then you find you're back in Vegas with a handle in your hand
Your black cards can make you money so you hide them when you're able
In the land of milk and honey you must put them on the table
You go back, Jack, do it again, wheels turinin' 'round and 'round
You go back, Jack, do it again
EmoticonEmoticon