8 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Do you wanna funk Sylvester Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Do you wanna funk Sylvester Chordza
คอร์ด Do you wanna funk Sylvester | เนื้อเพลง Do you wanna funk Sylvester | Chord Do you wanna funk Sylvester

เนื้อเพลง Do you wanna funk Sylvester
คอร์ด Do you wanna funk Sylvester | เนื้อเพลง Do you wanna funk Sylvester | Chord Do you wanna funk Sylvester
There is somethin'
I wanna ask you
There is somethin'
that I want to know
And to this question
you have the answer
So tell me
what I want to know

Do yawanna funk
Won't you tell me now
If you wanna funk
Let me show you how
Do yawanna funk with me
Do yawanna funk with me

Related

The 18 Greatest Revenge Songs of All Time

Every Lyric From Keith Urban's New Album 'Graffiti U'

Watch Janelle Mon?e's Sci-Fi film 'Dirty Computer'

So if I tell you
That you are really somethin', baby
Will you stay
or will you go away
(Don't go away)
And when I lay my good
lovin' on you (baby)
What will it cost me (baby)
What will you make me Pay

Do yawanna funk
Won't you tell me now
If you wanna funk
Let me show you how
Do yawanna funk with me
Do yawanna funk with me

Photos
hhSylvester - artist photos
hhSylvester - artist photos
hhSylvester - artist photos
hhSylvester - artist photos

So if I tell you
That you are really somethin', baby
Will you stay or will you go away
(Don't go away)
And when I lay my good lovin' on you (baby)
What will it cost me (baby)
What will you make me Pay

Do yawanna funk
Won't you tell me now
If you wanna funk
Let me show you how
Do yawanna funk with me
Do yawanna funk with me

If yawanna funk
Let me show you how
Do yawanna funk with me
Do yawanna funk with me

Ooh wee, baby, oh

You got a match?
Um hm
You got a match?
Um hm, um hm
It's a forbidden club
Look at all the fabulous people
You wanna dance?
Yes, I'd love to
Let's party a little bit
Alright


EmoticonEmoticon