8 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Four Letter Words Suzi Quatro Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Four Letter Words Suzi Quatro Chordza
คอร์ด Four Letter Words Suzi Quatro | เนื้อเพลง Four Letter Words Suzi Quatro | Chord Four Letter Words Suzi Quatro

เนื้อเพลง Four Letter Words Suzi Quatro
คอร์ด Four Letter Words Suzi Quatro | เนื้อเพลง Four Letter Words Suzi Quatro | Chord Four Letter Words Suzi Quatro
Well I've been thinking about you all day
Though my thoughts run wild they won't run away
And I just can't stand it if I don't think you're thinking of me
Last night you said love, (love), love is what you said
When you should've said take, (take) take is what you did
Did I make a mistake, or am I just being misled
Oh well I've been thinking 'bout you much too long
Now it's time you decide where you're comin from


With your four letter words
And your don't let her goes
If it's true what I've heard
Then you don't love her so
So get your four letter words
And get on over to me

Well I'm sure it takes time, but I want you to know
That it's gonna be fine if you just let her go
'Cos you can't play two hand double edge love games with me
Oh, hell it's been hell (hell), hell around here
When you know I can't tell, (tell), tell if you care
And I just can't live, (live), live, knowin your around there
Oh well I don't want to hear about it one more time
I got a four letter bet that says you're gonna be mine


EmoticonEmoticon