14 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Howzat Sherbet Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Howzat Sherbet Chordza
คอร์ด Howzat Sherbet | เนื้อเพลง Howzat Sherbet | Chord Howzat Sherbet

เนื้อเพลง Howzat Sherbet
คอร์ด Howzat Sherbet | เนื้อเพลง Howzat Sherbet | Chord Howzat Sherbet
The only one who got your head undone.
And for a while
I believed the line that you spun.
But I've been lookin' at you.
Lookin' closely at the things you do.
I didn't see you the way you wanted me to.
How
How
Howzat?
You messed about

I caught you out

H owzat ?
Now that I've found where you're at

It's good-bye. Well
Howzat?
It's good-bye.
You only came for a smile.
Even though you're really not my style.
I didn't think taht you'd run me round like you do.
How
How
Howzat?
You messed about

I caught you out

Howzat?
Now that I've found where you're at

It's good-bye. Well
Howzat?
It's good-bye.
Oh yeah
Oh
Oh yeah.




EmoticonEmoticon