11 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง อุโมงค์เวลา Inspirative Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อุโมงค์เวลา Inspirative Chordza
คอร์ด อุโมงค์เวลา Inspirative | เนื้อเพลง อุโมงค์เวลา Inspirative | Chord อุโมงค์เวลา Inspirative

เนื้อเพลง อุโมงค์เวลา Inspirative
คอร์ด อุโมงค์เวลา Inspirative | เนื้อเพลง อุโมงค์เวลา Inspirative | Chord อุโมงค์เวลา Inspirative
ฉันพบเธอที่ตรงอุโมงค์เวลา

เธอกลับมาจากวันข้างหน้า

เธอบอกว่าอย่าเสียเวลา ข้ามเวลาไป

เธอบอกว่าอย่าเสียเวลา ข้ามเวลาไป

เธอบอกว่าอย่าเสียเวลา ข้ามเวลาไป

เธอบอกว่าอย่าเสียเวลา ข้ามเวลาไป
EmoticonEmoticon