12 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Killing Me Softly Roberta Flack Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Killing Me Softly Roberta Flack Chordza
คอร์ด Killing Me Softly Roberta Flack | เนื้อเพลง Killing Me Softly Roberta Flack | Chord Killing Me Softly Roberta Flack

เนื้อเพลง Killing Me Softly Roberta Flack
คอร์ด Killing Me Softly Roberta Flack | เนื้อเพลง Killing Me Softly Roberta Flack | Chord Killing Me Softly Roberta Flack
Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly with his song
I heard he sang a good song, I heard he had a style
And so I came to see him to listen for a while
And there he was this young boy, a stranger to my eyes
Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly with his song
I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd
I felt he found my letters and read each one out loud
I prayed that he would finish but he just kept right on
Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly with his song
He sang as if he knew me in all my dark despair
And then he looked right through me as if I wasn't there
But he just came to singing, singing clear and strong
Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly with his song
EmoticonEmoticon