12 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง The Last Farewell Roger Whittaker Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Last Farewell Roger Whittaker Chordza
คอร์ด The Last Farewell Roger Whittaker | เนื้อเพลง The Last Farewell Roger Whittaker | Chord The Last Farewell Roger Whittaker

เนื้อเพลง The Last Farewell Roger Whittaker
คอร์ด The Last Farewell Roger Whittaker | เนื้อเพลง The Last Farewell Roger Whittaker | Chord The Last Farewell Roger Whittaker
There's a ship lies rigged and ready in the harbor
Tomorrow for old England she sails
Far away from your land of endless sunshine
To my land full of rainy skies and gales
And I shall be aboard that ship tomorrow
Though my heart is full of tears at this farewell

For you are beautiful, and I have loved you dearly
More dearly than the spoken word can tell
For you are beautiful, and I have loved you dearly
More dearly than the spoken word can tell

I've heard there's a wicked war a-blazing
And the taste of war I know so very well
Even now I see the foreign flag a-raising
Their guns on fire as we sail into Hell
I have no fear of death, it brings no sorrow
But how bitter will be this last farewell

For you are beautiful, and I have loved you dearly
More dearly than the spoken word can tell
For you are beautiful, and I have loved you dearly
More dearly than the spoken word can tell

Though death and darkness gather all about me
And my ship be torn apart upon the seas
I shall smell again the fragrance of these islands
And the heaving waves that brought me once to thee
And should I return safe home again to England
I shall watch the English mist roll through the dale

For you are beautiful, I have loved you dearly
More dearly than the spoken word can tell
For you are beautiful, I have loved you dearly
More dearly than the spoken word can tell
EmoticonEmoticon