12 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Lay a Little Lovin' on Me Robin McNamara Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lay a Little Lovin' on Me Robin McNamara Chordza
คอร์ด Lay a Little Lovin' on Me Robin McNamara | เนื้อเพลง Lay a Little Lovin' on Me Robin McNamara | Chord Lay a Little Lovin' on Me Robin McNamara

เนื้อเพลง Lay a Little Lovin' on Me Robin McNamara
คอร์ด Lay a Little Lovin' on Me Robin McNamara | เนื้อเพลง Lay a Little Lovin' on Me Robin McNamara | Chord Lay a Little Lovin' on Me Robin McNamara
Can't you see that I am all for your love
Now, Now -
Can't you see
Can't you see
How much I need some more love
Baby
Can't you see
Can't you see
Ever since we kissed that night
Ever since I held you tight
I just don't want nobody else
So put your lips on mine
Leave them there 'til the morning time
Lord don't leave me by myself
Lay a little lovin' on me
Lay a little lovin' on me
Honey doggone it
I depend upon it
So lay a little lovin' on me
You're gonna want me Babe
Lay a little lovin' on me
Lay a little lovin' on me
Honey doggone it
I depend upon it
So lay a little lovin' on me
Everyday is not enough of your love
Everyday
I need the day and every nighttime too
Everyday
Everyday
Don't you know what I've got inside
A love that's been denied
A love that's growing day by day
You're such a pretty child
You're about to drive me wild
Come on Babe
Now what you say
Lay a little lovin' on me
Lay a little lovin' on me
Honey doggone it
I depend upon it
So lay a little lovin' on me
Lay a little lovin' on me
Lay a little lovin' on me
You're gonna want me Babe
So lay a little lovin' on me
Honey doggone it
I depend upon it
So lay a little lovin' on me
Honey I want you
Baby I need you
I Love You
I Love You
Lay a little lovin' on me
Lay a little lovin' on me
Honey doggone it
I depend upon it
So lay a little lovin' on me
Lay a little lovin' on me
Lay a little lovin' on me
You're gonna want me Babe
So lay a little lovin' on me
Honey doggone it
I depend upon it
So lay a little lovin' on me...
EmoticonEmoticon