5 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Mercy Brett Young Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Mercy Brett Young Chordza
คอร์ด Mercy Brett Young | เนื้อเพลง Mercy Brett Young | Chord Mercy Brett Young

เนื้อเพลง Mercy Brett Young
คอร์ด Mercy Brett Young | เนื้อเพลง Mercy Brett Young | Chord Mercy Brett Young
Mercy
Why you gotta show up lookin' so good just to hurt me
Why you wanna stop this whole damn world from turning
Mercy
Why you hanging on so tight if this ain't working
Why you wanna stop this flame if it's still burning
'Cause it's still burning
So if you're gonna break my heart, just break it
And if you're gonna take your shot, then take it
Take it
If you made up your mind, then make it
But make this fast
If you ever loved me
Have mercy
If you go out tonight and get drunk and lonely
Wind up home alone
Please don't call me
And say you miss me, no
If you're gonna break my heart, just break it
And if you're gonna take your shot, then take it
Take it
If you made up your mind, then make it
But make this fast
If you ever loved me
Have mercy
Woah
Oh have mercy
If you're gonna break my heart, just break it
And if you're gonna take your shot, take it
Take it
Oh if you're gonna break my heart, just break it
And if you're gonna take your shot, then take it
Take it
If you made up your mind, then make it
Make this fast
If you ever loved me
Mmmh if you ever loved me
Have mercy
Oh have mercy
Oh have mercy
Have mercy

EmoticonEmoticon