15 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Moonlight Feels Right Starbuck Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Moonlight Feels Right Starbuck Chordza
คอร์ด Moonlight Feels Right Starbuck | เนื้อเพลง Moonlight Feels Right Starbuck | Chord Moonlight Feels Right Starbuck

เนื้อเพลง Moonlight Feels Right Starbuck
คอร์ด Moonlight Feels Right Starbuck | เนื้อเพลง Moonlight Feels Right Starbuck | Chord Moonlight Feels Right Starbuck
The wind blew some luck in my direction
I caught it in my hands today
I finally made a tricky French connection
You winked and gave me your O.K.
I'll take you on a trip beside the ocean
And drop the top at Chesapeake Bay
Ain't nothing like the sky to dose a potion
The moon'll send you on your way
Moonlight feels right
Moonlight feels right
We'll lay back and observe the constellations
And watch the moon smilin' bright
I'll play the radio on southern stations
'Cause southern belles are hell at night
You say you came to Baltimore from Ole Miss
Class of seven-four, gold ring
The eastern moon looks ready for a wet kiss
To make the tide rise again
Moonlight feels right
Moonlight feels right
We'll see the sun come up on Sunday morning
And watch it fade the moon away
I guess you know I'm giving you a warning
'Cause me and moon are itching to play
I'll take you on a trip beside the ocean
And drop the top at Chesapeake Bay
Ain't nothin' like the sky to dose a potion
The moon'll send you on your way
Moonlight feels right
Moonlight feels right
Moonlight feels right
Moonlight feels right
EmoticonEmoticon