6 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง A Song About Love Jake Bugg Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A Song About Love Jake Bugg Chordza
คอร์ด A Song About Love Jake Bugg | เนื้อเพลง A Song About Love Jake Bugg | Chord A Song About Love Jake Bugg

เนื้อเพลง A Song About Love Jake Bugg
คอร์ด A Song About Love Jake Bugg | เนื้อเพลง A Song About Love Jake Bugg | Chord A Song About Love Jake Bugg
You tell me all the things you do
Tell me that it's up to you
Crying in the peaceful night
Telling all the things you hide
But out there in the future
Maybe you're the rainbow
There's no song without love
With your eyes shut you cry in your bed
Is that what you wanted? Songs about love?
Is that what you hoped you would find
When it's burning inside
But a song about love's not enough
So what do you want, more?
What are you needing?
Songs about memories
That hide and then shatter your mind
Like a constant reminder
I just want to find where you are
I just want to find where you are
Hold you and your eyes fall down
You barely even make a sound
Crying in the peaceful night
Showing all the things you hide
But out there in the future
Maybe you're the rainbow
There's no song without love
With your eyes shut you cry in your bed
Is that what you wanted? Songs about love?
Is that what you hoped you would find
When it's burning inside
But a song about love's not enough
So what do you want. more?
What are you needing?
Songs about memories
That hide and then shatter your mind
Like a constant reminder
I just want to find where you are
I just want to find where you are
I just want to find where you are
EmoticonEmoticon