15 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Stumblin' In Smokie Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Stumblin' In Smokie Chordza
คอร์ด Stumblin' In Smokie | เนื้อเพลง Stumblin' In Smokie | Chord Stumblin' In Smokie

เนื้อเพลง Stumblin' In Smokie
คอร์ด Stumblin' In Smokie | เนื้อเพลง Stumblin' In Smokie | Chord Stumblin' In Smokie
Our love is alive and so we begin
Foolishly laying our hearts on the table, stumblin' in
Our love is a flame, burning within
Now and then firelight will catch us stumblin' in

Wherever you go, whatever you do
You know these reckless thoughts of mine are following you
I've fallen for you, whatever you do
'Cause, baby, you've shown me so many things that I never knew
Whatever it takes, baby, I'll do it for you

Our love is alive and so we begin
Foolishly laying our hearts on the table, stumblin' in
Our love is a flame, burning within
Now and then firelight will catch us stumblin' in

You were so young, ah, and I was so free
I may have been young but, baby, that's not what I wanted to be
Well, you were the one, oh, why was it me?
'Cause, baby, you've shown me so many things that I'd never see
Whatever you need, baby, you got it from me

Our love is alive and so we begin
Foolishly laying our hearts on the table, stumblin' in
Our love is a flame, burning within
Now and then firelight will catch us stumblin' in

Stumblin'in, stumblin' in
Foolishly laying our hearts on the table, stumblin' in
Ah, stumblin' in, mmm, stumblin' in
Now and then firelight will catch us stumblin' in
Oh stumblin' in, I'm stumblin' in
Foolishly laying our hearts on the table, stumblin' in
EmoticonEmoticon