13 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Summer Breeze Seals and Crofts Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Summer Breeze Seals and Crofts Chordza
คอร์ด Summer Breeze Seals and Crofts | เนื้อเพลง Summer Breeze Seals and Crofts | Chord Summer Breeze Seals and Crofts

เนื้อเพลง Summer Breeze Seals and Crofts
คอร์ด Summer Breeze Seals and Crofts | เนื้อเพลง Summer Breeze Seals and Crofts | Chord Summer Breeze Seals and Crofts
See the curtains hangin' in the window, in the evenin' on a Friday night
A little light a-shinin' through the window, lets me know everything is alright
Summer breeze, makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind
Summer breeze, makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind
See the paper layin' in the sidewalk, a little music from the house next door
So I walked on up to the doorstep, through the screen and across the floor
Summer breeze, makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind
Summer breeze, makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind
Sweet days of summer, the jasmine's in bloom
July is dressed up and playing her tune
And I come home from a hard day's work
And you're waiting there, not a care in the world
See the smile a-waitin' in the kitchen, food cookin' and the plates for two
Feel the arms that reach out to hold me, in the evening when the day is through
Summer breeze, makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind
Summer breeze, makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind
EmoticonEmoticon