12 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Tonights the Night Rod Stewart Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Tonights the Night Rod Stewart Chordza
คอร์ด Tonights the Night Rod Stewart | เนื้อเพลง Tonights the Night Rod Stewart | Chord Tonights the Night Rod Stewart

เนื้อเพลง Tonights the Night Rod Stewart
คอร์ด Tonights the Night Rod Stewart | เนื้อเพลง Tonights the Night Rod Stewart | Chord Tonights the Night Rod Stewart
Stay away from my window
Stay away from my back door too
Disconnect the telephone line
Relax baby and draw that blind
Kick off your shoes and sit right down
Loosen off that pretty French gown
Let me pour you a good long drink
Ooh baby don't you hesitate cause
Tonight's the night
It's gonna be alright
'Cause I love you girl
Ain't nobody gonna stop us now
Come on angel my hearts on fire
Don't deny your man's desire
You'd be a fool to stop this tide
Spread your wings and let me come inside
Tonight's the night
It's gonna be alright
'Cause I love you girl
Ain't nobody gonna stop us now
Don't say a word my virgin child
Just let your inhibitions run wild
The secret is about to unfold
Upstairs before the night's too old
Tonight's the night
It's gonna be alright
'Cause I love you woman
Ain't nobody gonna stop us now
EmoticonEmoticon