14 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Venus Shocking Blue Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Venus Shocking Blue Chordza
คอร์ด Venus Shocking Blue | เนื้อเพลง Venus Shocking Blue | Chord Venus Shocking Blue

เนื้อเพลง Venus Shocking Blue
คอร์ด Venus Shocking Blue | เนื้อเพลง Venus Shocking Blue | Chord Venus Shocking Blue
A goddess on a mountain top
Was burning like a silver flame
The summit of beauty and love
And Venus was her name
She's got it
Yeah baby, she's got it
Well, I'm your Venus
I'm your fire
At your desire
Well, I'm your Venus
I'm your fire
At your desire
Her weapons were her crystal eyes
Making every man mad
Black as the dark night she was
Got what no one else had
She's got it
Yeah baby, she's got it
Well, I'm your Venus
I'm your fire
At your desire
Well, I'm your Venus
I'm your fire
At your desire
She's got it
Yeah baby, she's got it
Well, I'm your Venus
I'm your fire
At your desire
Well, I'm your Venus
I'm your fire
At your desire
EmoticonEmoticon