11 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Witch Queen Of New Orleans Red Bone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Witch Queen Of New Orleans Red Bone Chordza
คอร์ด Witch Queen Of New Orleans Red Bone | เนื้อเพลง Witch Queen Of New Orleans Red Bone | Chord Witch Queen Of New Orleans Red Bone

เนื้อเพลง Witch Queen Of New Orleans Red Bone
คอร์ด Witch Queen Of New Orleans Red Bone | เนื้อเพลง Witch Queen Of New Orleans Red Bone | Chord Witch Queen Of New Orleans Red Bone
Marie
Marie
La
Voodoo veau
She'll put a spell on you
Marie
Marie
La
Voodoo veau
She'll put a spell on you
Marie
Marie
La
Voodoo veau
She's the witch-queen oh
Of New Orleans
Of New Orleans
I'm gonna tell you a story
Strange as it now seems
Of zombie voodoo gris gris
And the witch-queen of New Orleans
She lived in a magic possessed
By the devils skew
From a shack near the swamp lands
Made of mud be brick
Marie stirred her witches brew
Marie
Marie
Dime or a nickel anyone could buy
Voodoo of any kind
She had potions and lotions herb
And tanna leaves guaranteed to blow your mind
Early one mornin' into mucky swamp
Dew vanished Marie with hate in her eyes
Tho' she'll never return all the Cajuns knew
A witch-queen never dies
EmoticonEmoticon