9 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง An American Dream Nitty Gritty Dirt Band Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง An American Dream Nitty Gritty Dirt Band Chordza
คอร์ด An American Dream Nitty Gritty Dirt Band | เนื้อเพลง An American Dream Nitty Gritty Dirt Band | Chord An American Dream Nitty Gritty Dirt Band

เนื้อเพลง An American Dream Nitty Gritty Dirt Band
คอร์ด An American Dream Nitty Gritty Dirt Band | เนื้อเพลง An American Dream Nitty Gritty Dirt Band | Chord An American Dream Nitty Gritty Dirt Band
I beg your pardon, mama, what did you say?
My mind was drifting off on Martinique Bay.
It's not that I'm not interested, you see;
Augusta, Georgia is just no place to be.

I think Jamaican in the moonlight.
Sandy beaches, drinking rum every night.
We got no money, mama, but we can go;
We'll split the difference, go to Coconut Grove.

Keep on talking, mama, I can hear
Your voice, it tickles down inside of my ear.
I feel a tropical vacation this year,
Might be the answer to this hillbilly fear.

I think Jamaican in the moonlight.
Sandy beaches, drinking rum every night.
We got no money, mama, but we can go;
We'll split the difference, go to Coconut Grove.

Voila! An American Dream.
Well, we can travel girl, without any means.
When it's as easy as closing your eyes
And dream Jamaica is a big neon sign.

Just keep talking, mama, I like that sound.
It goes so easy with that rain falling down.
I think a tropical vacation this year,
Might be the answer to this hillbilly fear.

Voila! An American Dream.
Yeah, we can travel, girl, without any means.
When it's as easy as closing your eyes
And dream Jamaica is a big neon sign.

Just think Jamaican in the moonlight.
Sandy beaches, drinking rum every night.
We got no money, mama, but we can go;
We'll split the difference, go to Coconut Grove.
EmoticonEmoticon