10 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง American Woman The Guess Who Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง American Woman The Guess Who Chordza
คอร์ด American Woman The Guess Who | เนื้อเพลง American Woman The Guess Who | Chord American Woman The Guess Who

เนื้อเพลง American Woman The Guess Who
คอร์ด American Woman The Guess Who | เนื้อเพลง American Woman The Guess Who | Chord American Woman The Guess Who
American woman gonna mess your mind
American woman, she gonna mess your mind
American woman gonna mess your mind
American woman gonna mess your mind
Say A,
Say M,
Say E,
Say R,
Say I,
Say C,
Say A,
Say N,
American woman gonna mess your mind
American woman gonna mess your mind
American woman gonna mess your mind
American woman, stay away from me
American woman, mama let me be
Don?t come hangin? around my door
I don?t wanna see your face no more
I got more important things to do
Than spend my time growin? old with you
Now woman, I said stay away,
American woman, listen what I say.
American woman, get away from me
American woman, mama let me be
Don?t come knockin? around my door
Don?t wanna see your shadow no more
Coloured lights can hypnotize
Sparkle someone else?s eyes
Now woman, I said get away
American woman, listen what I say.
American woman, said get away
American woman, listen what I say
Don?t come hangin? around my door
Don?t wanna see your face no more
I don?t need your war machines
I don?t need your ghetto scenes
Coloured lights can hypnotize
Sparkle someone else?s eyes
Now woman, get away from me
American woman, mama let me be.
Go, gotta get away, gotta get away
Now go go go
Gonna leave you, woman
Gonna leave you, woman
Bye-bye
Bye-bye
Bye-bye
Bye-bye
You?re no good for me
I?m no good for you
Gonna look you right in the eye.
Tell you what I?m gonna do
You know I?m gonna leave
You know I?m gonna go
You know I?m gonna leave
You know I?m gonna go, woman
I?m gonna leave, woman
Goodbye, American woman
Goodbye, American chick
Goodbye, American broad ...
EmoticonEmoticon