10 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Behind Blue Eyes The Who Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Behind Blue Eyes The Who Chordza
คอร์ด Behind Blue Eyes The Who | เนื้อเพลง Behind Blue Eyes The Who | Chord Behind Blue Eyes The Who

เนื้อเพลง Behind Blue Eyes The Who
คอร์ด Behind Blue Eyes The Who | เนื้อเพลง Behind Blue Eyes The Who | Chord Behind Blue Eyes The Who
No one knows what it's like
To be the bad man, to be the sad man
Behind blue eyes

No one knows what it's like
To be hated, to be fated
To telling only lies

But my dreams, they aren't as empty
As my conscience seems to be
I have hours, only lonely
My love is vengeance that's never free

No one knows what it's like
To feel these feelings like I do
And I blame you

No one bites back as hard
On their anger, none of my pain and woe
Can show through

But my dreams, they aren't as empty
As my conscience seems to be
I have hours, only lonely
My love is vengeance that's never free

When my fist clenches, crack it open
Before I use it and lose my cool
When I smile, tell me some bad news
Before I laugh and act like a fool

And if I swallow anything evil
Put your finger down my throat
And if I shiver, please give me a blanket
Keep me warm, let me wear your coat

No one knows what it's like
To be the bad man, to be the sad man
Behind blue eyes
EmoticonEmoticon