5 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Bloom แอน ธิติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bloom แอน ธิติมา Chordza
คอร์ด Bloom แอน ธิติมา | เนื้อเพลง Bloom แอน ธิติมา | Chord Bloom แอน ธิติมา

เนื้อเพลง Bloom แอน ธิติมา
คอร์ด Bloom แอน ธิติมา | เนื้อเพลง Bloom แอน ธิติมา | Chord Bloom แอน ธิติมา
เพราะรักของเราเพิ่งเริ่มปลูก มันยังต้องการ เวลา
กว่าที่ ดอกไม้ของใจ จะผลิมา ให้เรา ชื่นชม

* ดูแลจิตใจไม่ให้เคยขาด เติมลงไปเสมอ ที่ใจต้องการ
รักคงจะ งดงามดังใจ หากเราต่างคนนั้นช่วยกัน

** รดลงไปที่ใจ ด้วยคำ ว่ารัก แล้วเติมไปอีกหน่อย ด้วยความ ห่วงใย
หมั่นถนอม ทุกทุกวัน ด้วยความจริงใจ รักเราไม่นาน ต้อง สวยงาม

ซ้ำ ** )

เพราะรักของเราเพิ่งเริ่มปลูก อาจจะอ่อนแอบางคราว
ขึ้นอยู่ กับเราเท่านั้น ที่จะทำ ให้มัน แข็งแรง, ** )
(ซ้ำ ** , ** )
รักเราไม่นาน ต้องสวยงาม

EmoticonEmoticon