14 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Easy The Commodores Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Easy The Commodores Chordza
คอร์ด Easy The Commodores | เนื้อเพลง Easy The Commodores | Chord Easy The Commodores

เนื้อเพลง Easy The Commodores
คอร์ด Easy The Commodores | เนื้อเพลง Easy The Commodores | Chord Easy The Commodores
Know it sounds funny
But I just can't stand the pain
Girl I'm leaving you tomorrow
Seems to me girl
You know I've done all I can
You see I begged, stole
And I borrowed

Ooh, that's why I'm easy
I'm easy like sunday morning
That's why I'm easy
I'm easy like sunday morning

Why in the world
Would anyboddy put chains on me?
I've paid my dues to make it
Everbody wants me to be
What they want me to be
I'm not happy when I try to fake it!
No!

Ooh,that's why I'm easy
I'm easy like sunday morning
That's why I'm easy
I'm easy like sunday morning

I wanna be high, so high
I wanna be free to know
The things I do are right
I wanna be free
Just me, babe!

That's why I'm easy
I'm easy like sunday morning
That's why I'm easy
I'm easy like sunday morning
Because I'm easy
Easy like sunday morning
Because I'm easy
Easy like sunday morning
EmoticonEmoticon