25 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อย Monomania Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อย Monomania Chordza
คอร์ด ปล่อย Monomania | เนื้อเพลง ปล่อย Monomania | Chord ปล่อย Monomania

เนื้อเพลง ปล่อย Monomania
คอร์ด ปล่อย Monomania | เนื้อเพลง ปล่อย Monomania | Chord ปล่อย Monomania
ไม่อาจทนฝืน ทำความรู้สึกเช่นวันวาน
ปรับเปลี่ยนชีวิตตนเองสู่ความต้องการ
เมื่อเกิดความรัก สร้างแรงผลักดันพยายาม
แต่มันอาจทำร้ายภาพวันสุดท้ายที่งดงาม

แค่เราปล่อย ปล่อยให้ใจหยุดบังคับทุกสิ่ง
ปล่อยให้ความเป็นจริง ให้มันเป็นไป

ปล่อยวางความทุกข์ ความสุข ความรักที่ใฝ่หา
ปล่อยให้เวลาที่เชื่องช้า เดินผ่านเราไป

ไม่ต้องมีคำสัญญา สร้างกฎเกณฑ์ใดๆ
ค่อยๆ ซึมซับ เรียนรู้จนวันที่เข้าใจ

แค่เราปล่อย ปล่อยให้ใจหยุดบังคับทุกสิ่ง
ปล่อยให้ความเป็นจริง ให้มันเป็นไป

แค่เธอปล่อย ปล่อยให้ใจหยุดบังคับทุกสิ่ง
ยอมรับความเป็นจริง ให้เราเข้าใจ

EmoticonEmoticon