14 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Telegram Sam T-Biggest Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Telegram Sam T-Biggest Chordza
คอร์ด Telegram Sam T-Biggest | เนื้อเพลง Telegram Sam T-Biggest | Chord Telegram Sam T-Biggest

เนื้อเพลง Telegram Sam T-Biggest
คอร์ด Telegram Sam T-Biggest | เนื้อเพลง Telegram Sam T-Biggest | Chord Telegram Sam T-Biggest
Telegram Sam Telegram Sam
You're my main man
Golden Nose Slim Golden Nose Slim
I know's where you've been
Purple Pie Pete Purple Pie Pete
Your lips are like lightning
Girls melt in the heat
Telegram Sam
You're my main man
Telegram Sam
You're my main man
Bobby's alright Bobby's alright
He's a natural born poet
He's just outta sight
Jungle faced Jake
Jungle faced Jake
I say make no mistake
About Jungle faced Jake
Automatic shoes
Automatic shoes
Give me three D vision
And the California blues
Me I funk but I don't care
I ain't no square with my corkscrew hair
Telegram Sam, Telegram Sam
I'm a howlin' wolf
EmoticonEmoticon