2 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Zombie Bad Wolves Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Zombie Bad Wolves Chordza
คอร์ด Zombie Bad Wolves | เนื้อเพลง Zombie Bad Wolves | Chord Zombie Bad Wolves

เนื้อเพลง Zombie Bad Wolves
คอร์ด Zombie Bad Wolves | เนื้อเพลง Zombie Bad Wolves | Chord Zombie Bad Wolves
Another head hangs lowly
Child is slowly taken
And the violence causes silence
Who are we mistaken?
But you see, it's not me
It's not my family
In your head, in your head, they are fighting
With their tanks, and their bombs
And their bombs, and their drones
In your head, in your head, they are crying
What's in your head, in your head?
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
What's in your head, in your head?
Zombie, zombie, zombie-ie-ie, oh
Another mother's breakin'
Heart is takin' over
When the violence causes silence
We must be mistaken
It's the same old theme
In two thousand eighteen
In your head, in your head, they're still fightin'
With their tanks, and their bombs
And their guns, and their drones
In your head, in your head, they are dyin'
What's in your head, in your head?
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
What's in your head, in your head?
Zombie, zombie, zombie-ie-ie, oh
It's the same old theme
In two thousand eight-teen
In your head, in your head, they're dyin'
What's in your head, in your head?
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
What's in your head, in your head?
Zombie, zombie, zombie-ie-ie,
Oh oh oh oh
Ie-ie, oh
EmoticonEmoticon