13 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Angel on My Shoulder Shelby Lynne Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Angel on My Shoulder Shelby Lynne Chordza
คอร์ด Angel on My Shoulder Shelby Lynne | เนื้อเพลง Angel on My Shoulder Shelby Lynne | Chord Angel on My Shoulder Shelby Lynne

เนื้อเพลง Angel on My Shoulder Shelby Lynne
คอร์ด Angel on My Shoulder Shelby Lynne | เนื้อเพลง Angel on My Shoulder Shelby Lynne | Chord Angel on My Shoulder Shelby Lynne
Got an angel on my shoulder
Got a penny in my pocket
And I found a four leaf clover
And I put it in my locket
Wished on all the stars above me
And I caught the nearest rainbow
Gonna find someone to love me
Gonna find someone to love
Well I tossed a lot of nickels in the wishing well
And saved the fortunes that the fortune cookies tell
I got a lucky penny and a mustard seed
But a warm and tender love is all I need
And I want a love that lingers
And a strong one through and through
So I'm gonna cross my fingers
That I'll find a boy who loves me true
And I'm gonna love him too
Well I tossed a lot of nickels in the wishing well
And saved the fortunes that the fortune cookies tell
I got a lucky penny and a mustard seed
But a warm and tender love is all I need
And I want a love that lingers
And a strong one through and through
So I'm gonna cross my fingers
That I'll find a boy who loves me true
And I'm gonna love him too
EmoticonEmoticon