13 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง A Cowboy's Work Is Never Done Sonny & Cher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A Cowboy's Work Is Never Done Sonny & Cher Chordza
คอร์ด A Cowboy's Work Is Never Done Sonny & Cher | เนื้อเพลง A Cowboy's Work Is Never Done Sonny & Cher | Chord A Cowboy's Work Is Never Done Sonny & Cher

เนื้อเพลง A Cowboy's Work Is Never Done Sonny & Cher
คอร์ด A Cowboy's Work Is Never Done Sonny & Cher | เนื้อเพลง A Cowboy's Work Is Never Done Sonny & Cher | Chord A Cowboy's Work Is Never Done Sonny & Cher
Ride
I used to jump my horse and ride
I had a six-gun at my side
I was so handsome women cried
And I got shot but I never died
I could play if Id do everything he'd say
Girls seemed to just get in his way
Those days we weren't considered fun
A cowboys work is never done
he'd fight crime all the time
he'd always win
Till his mom would break it up and call him in
He was tough, he was hard, he was fine
And he was slow cause guys like him were hard to find
Ride
Id like to ride again someday
I think I still know how to play
I play games now but its not fun
A cowboys work is never done
EmoticonEmoticon