14 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Eight Miles High The Byrds Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Eight Miles High The Byrds Chordza
คอร์ด Eight Miles High The Byrds | เนื้อเพลง Eight Miles High The Byrds | Chord Eight Miles High The Byrds

เนื้อเพลง Eight Miles High The Byrds
คอร์ด Eight Miles High The Byrds | เนื้อเพลง Eight Miles High The Byrds | Chord Eight Miles High The Byrds
Eight miles high
And when you touch down
You'll find that it's
Stranger than known
Signs in the street
That say where you're goin'
Are somewhere
Just being their own
Nowhere is
There warmth to be found
Among those afraid
Of losing their ground
Rain gray town
Known for its sound
In places
Small faces unbound
Round the squares
Huddled in storms
Some laughing
Some just shapeless forms
Sidewalk scenes
And black limousines
Some living
Some standing alone
EmoticonEmoticon