12 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง England Swings Roger Whittaker Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง England Swings Roger Whittaker Chordza
คอร์ด England Swings Roger Whittaker | เนื้อเพลง England Swings Roger Whittaker | Chord England Swings Roger Whittaker

เนื้อเพลง England Swings Roger Whittaker
คอร์ด England Swings Roger Whittaker | เนื้อเพลง England Swings Roger Whittaker | Chord England Swings Roger Whittaker
England swings like a pendulum do
Bobbies on bicycles, two by two
Westminster Abbey, the tower of Big Ben
The rosy-red cheeks of the little children
Now, if you huff and puff and you finally save enough
Money you can take your family on a trip across the sea
Take a tip before you take your trip, let me tell you where to go
Go to Engeland, oh
England swings like a pendulum do
Bobbies on bicycles, two by two
Westminster Abbey, the tower of Big Ben
The rosy-red cheeks of the little children
Mama's old pajamas and your papa's mustache
Falling out the window sill, frolic in the grass
Tryin' to mock the way they talk fun but all in vain
Gaping at the dapper men with derby hats and canes
England swings like a pendulum do
Bobbies on bicycles, two by two
Westminster Abbey, the tower of Big Ben
The rosy-red cheeks of the little children
England swings like a pendulum do
Bobbies on bicycles, two by two
Westminster Abbey, the tower of Big Ben
The rosy-red cheeks of the little children
EmoticonEmoticon