4 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Fuck Love XXXTENTACION Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Fuck Love XXXTENTACION Chordza
คอร์ด Fuck Love XXXTENTACION | เนื้อเพลง Fuck Love XXXTENTACION | Chord Fuck Love XXXTENTACION

เนื้อเพลง Fuck Love XXXTENTACION
คอร์ด Fuck Love XXXTENTACION | เนื้อเพลง Fuck Love XXXTENTACION | Chord Fuck Love XXXTENTACION
Ooh
Baby, I need you in my life, in my life
Please, bae, don't go switching side, switching sides
I swear this is where you reside, you reside
Please bae, don't go switching sides, switching sides
Yeah, yeah, yeah
Ooh, please don't throw your love away, huh
Please don't throw your love away, huh
Please don't throw your love away, huh, yeah, ayy
I'm nauseous, I'm dyin'
(She ripped my heart right out)
Can't find her, someone to
(My eyes are all cried out)
Lost it, riots
Gunfire inside my head, I've
Lost it, riots
Gunfire inside my head
Baby, I need you in my life, in my life
Please, bae, don't go switching side, switching sides
I swear this is where you reside, you reside
Please, bae, don't go switching sides, switching sides
Yeah, yeah, yeah
Ooh, please don't throw your love away, huh
Please don't throw your love away, huh
Please don't throw your love away, huh, yeah
EmoticonEmoticon