13 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง I'm Hurtin Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I'm Hurtin Roy Orbison Chordza
คอร์ด I'm Hurtin Roy Orbison | เนื้อเพลง I'm Hurtin Roy Orbison | Chord I'm Hurtin Roy Orbison

เนื้อเพลง I'm Hurtin Roy Orbison
คอร์ด I'm Hurtin Roy Orbison | เนื้อเพลง I'm Hurtin Roy Orbison | Chord I'm Hurtin Roy Orbison
Dum-dee-dum-dee-dum-ooh-yeah-yeah
Dum-dee-dum-dee-dum-ooh-yeah-yeah
Oh, I'm hurtin'
Felt this way yesterday
Today, I keep hurtin'
Yeah, hurtin'
Time goes by
Right on by
And I, I'm still hurtin'
Yeah, hurtin'
You walked away, and the pain began
I knew I'd never love again
Oh, my heart
Tore apart
And I'm
Sure hurtin'
Yeah, hurtin'
You walked away, and the pain began
I knew I'd never, love again
Seems to me
My destiny
Is to be
Just hurtin'
Yeah, hurtin'
Dum-dee-dum-dee-dum-ooh-yeah-yeah
Dum-dee-dum-dee-dum-ooh-yeah-yeah
Oh, I'm hurtin'
EmoticonEmoticon