14 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง A Love So Fine The Chiffons Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A Love So Fine The Chiffons Chordza
คอร์ด A Love So Fine The Chiffons | เนื้อเพลง A Love So Fine The Chiffons | Chord A Love So Fine The Chiffons

เนื้อเพลง A Love So Fine The Chiffons
คอร์ด A Love So Fine The Chiffons | เนื้อเพลง A Love So Fine The Chiffons | Chord A Love So Fine The Chiffons
Oh yes, he's the darling,
And I'm so glad that he'll be mine
Yesterday he said he wants me
To share a love so fine
(A love so fine)
When he smiled
It is for me only
And his kisses are so divine
From now on I won't be lonely,
'Cause we're sharing
A love so fine
(A love so fine)
All the girls are jealous of him,
That's not really hard to see,
They would never try to love him,
His love belongs to me
All the girls are jealous of him,
That's not really hard to see,
They would never try to love him,
His love belongs to me
Our love…
EmoticonEmoticon