4 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Find A Way Melanie Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Find A Way Melanie Chordza
คอร์ด Find A Way Melanie | เนื้อเพลง Find A Way Melanie | Chord Find A Way Melanie

เนื้อเพลง Find A Way Melanie Chordza
คอร์ด Find A Way Melanie | เนื้อเพลง Find A Way Melanie | Chord Find A Way Melanie
Coming close to crying on the inside I'm dying
I'm gonna hide it with a smile, okay?
Getting hard to fake it, don't know how I'm gonna make it
Tired of answering the question, Are you okay?

* Are your jokes funny now, Wanna take a bow?
Cause you're won your prize
Is this it, I'm getting sick of this
Not a surprise

** Now I see I see reality
Cause real eyes realise real lies
Is it me? Am I going crazy?
I keep on running but can't hide

Find the sense of right and wrong
Hold your head up and carry on
Change the voices in your head
Make them like you instead

Losing all my patience, Little girl please be patient
We're gonna find a way out, okay?
I know you're tired of crying, But you gotta keep on trying
Cause one day you'll be okay

( * , ** )

Find the sense of right and wrong
Hold your head up and carry on
Change the voices in your head
Make them like you instead (Find a way)

( ** , ** )

Find the sense of right and wrong
Hold your head up and carry on
Change the voices in your head
Make them like you instead (Oh)

Find a way


เกษม คมสันต์


EmoticonEmoticon