24 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Sad Movies (Make Me Cry) Sue Thompson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sad Movies (Make Me Cry) Sue Thompson Chordza
คอร์ด Sad Movies (Make Me Cry) Sue Thompson | เนื้อเพลง Sad Movies (Make Me Cry) Sue Thompson | Chord Sad Movies (Make Me Cry) Sue Thompson

เนื้อเพลง Sad Movies (Make Me Cry) Sue Thompson
คอร์ด Sad Movies (Make Me Cry) Sue Thompson | เนื้อเพลง Sad Movies (Make Me Cry) Sue Thompson | Chord Sad Movies (Make Me Cry) Sue Thompson
Sa-a-a-d movies always make me cry
He said he had to work so I went to the show alone

They turned down the lights and turned the projector on
And just as the news of the world started to begin

I saw my darlin' and my best friend walk in
Though I was sittin' there they didn't see


And so they sat right down in front of me When he kissed her lips I almost died
And in the middle of the color cartoon I started to cry


* Oh-oh-oh sa-a-a-d movies always make me cry
Oh-oh-oh sa-a-a-d movies always make me cry


And so I got up and slowly walked on home
And mama saw the tears and said ? what's wrong
And so to keep from telling her a lie I just said ? sa-a-a-d movies make me cry
( * )

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh, ooh
Sa-a-a-d movies make me cry-why-whyEmoticonEmoticon