25 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Shy Girl The Cascades Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Shy Girl The Cascades Chordza
คอร์ด Shy Girl The Cascades | เนื้อเพลง Shy Girl The Cascades | Chord Shy Girl The Cascades

เนื้อเพลง Shy Girl The Cascades
คอร์ด Shy Girl The Cascades | เนื้อเพลง Shy Girl The Cascades | Chord Shy Girl The Cascades
Shy girl, shy girl
Don't shy away
Little shy girl
I'd like to make you my girl
But each time I try to catch your eye
You always look away
Little shy girl
I wish that you were my girl
If only you knew I'm shy like you
You might not run away
Then maybe you might stay
And even when you're near
You're like a distant star to me
How can you be so near
Yet seem so very far from me
Little shy girl
If only you were my girl
If only you knew I'm shy like you
Then maybe you might stay
Oh please don't shy away
I've got so much to say
Don't go away shy girl
Don't go away shy girl
Don't go away shy girl
...EmoticonEmoticon