25 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Sugar Sugar The Archies Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sugar Sugar The Archies Chordza
คอร์ด Sugar Sugar The Archies | เนื้อเพลง Sugar Sugar The Archies | Chord Sugar Sugar The Archies

เนื้อเพลง Sugar Sugar The Archies
คอร์ด Sugar Sugar The Archies | เนื้อเพลง Sugar Sugar The Archies | Chord Sugar Sugar The Archies
Sugar, ah honey honey
You are my candy girl
And you've got me wanting you
Honey, ah sugar sugar
You are my candy girl
And you've got me wanting you

I just can't believe the loveliness of loving you
(I just can't believe it's true)
I just can't believe the one to love this feeling to
(I just can't believe it's true)

Ah sugar, ah honey honey
You are my candy girl
And you've got me wanting you
Ah honey, ah sugar sugar
You are my candy girl
And you've got me wanting you

When I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be
(I know how sweet a kiss can be)
Like the summer sunshine pour your sweetness over me
(Pour your sweetness over me)

Sugar, pour a little sugar on it honey
Pour a little sugar on it baby
I'm gonna make your life so sweet, yeah yeah yeah
Pour a little sugar on it oh yeah
Pour a little sugar on it honey
Pour a little sugar on it baby
I'm gonna make your life so sweet, yeah yeah yeah
Pour a little sugar on it honey

Ah sugar, ah honey honey
You are my candy girl
And you've got me wanting you
Oh honey, honey, sugar sugar...
You are my candy girl...EmoticonEmoticon