25 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Was I Dreamin The Cascades Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Was I Dreamin The Cascades Chordza
คอร์ด Was I Dreamin The Cascades | เนื้อเพลง Was I Dreamin The Cascades | Chord Was I Dreamin The Cascades

เนื้อเพลง Was I Dreamin The Cascades
คอร์ด Was I Dreamin The Cascades | เนื้อเพลง Was I Dreamin The Cascades | Chord Was I Dreamin The Cascades
Was I dreaming?
When I kissed you tonight, was I dreaming?
When I held you so tight
Was I really there alone with you
Or was that I dream, too?

Was I dreaming?
Or were you there with me, was I dreaming?
Or could it really be
That I heard you whisper, "I love you"
Or was that dream
Or was that a dream, too?

It seems I spend so many nights
Just dreaming dreams of you
And now I really can't be sure
If all of this is really true

Was I dreaming?
Or were you there, was I dreaming?
Or do you really care
Did I hear you say you'd love me true
Or was that dream
Or was that a dream, too?

It seems I spend so many nights
Just dreaming dreams of you
And now I really can't be sure
If all of this is really true

Was I dreaming?
Or were you there, was I dreaming?
Or do you really care
Did I hear you say you'd love me true
Or was that dream
Or was that a dream, too?
Or was that a dream, too?
Or was that a dream, too?
Or was that a dream, too?
Or was that a dream, too?
Written by:
Barry De Vorzon Wikipedia16, Don Crawford

Lyrics licensed by LyricFind

External linksEmoticonEmoticon